બહુચરાજી ટેમ્પલ ટ્રસ્ટ નું નવું કારનામું….

શંખલપુર ગામ માં પાલખી નઈ લઇ જવી તેવી વિચારણા કરવી તેવો ઠરાવ માં મુદ્દા નં.5 માં ઉલ્લેખ …
માં બહુચર કોઈના બાપ ની જાગીર નથી કે બહુચરાજી મંદિર થી શંખલપુર માં બહુચર ના મંદિર પાલખી નાં લઇ જવામાં વિચારણા કરવી પડે સાહેબ આતો ગાયકવાડ શાસનથી ચાલતી વર્ષો જૂની પરંપરા સે માં બહુચર ના ભક્તો ની શ્રદ્ધા છે પોતાના રોટલા સેકવાનું બંદ કરો નહીતો પગમાં ચંપલ પણ નહીં રહે…. મિત્રો આનો વિરોધ કેવો કરશો કેવી રીતે કરશો? માં બહુચર તમને શક્તિ આપે ભક્તો આનોજવાબ આપજો…તા.3/7/2018
જય બહુચર

પાલખી ના ઉપાડી શકતા હોય તો અમને કહેજો #શંખલપુર આખું ગામ બહુચર માં ની પાલખી લેવા આવી જશે..પણ વર્ષો જૂની ચાલી આવતી પરંપરા બંધ કરવાનું વિચાર પણ ના કરતા 🏴#બહુચરાજી_ટેમ્પલ_ટ્રસ્ટ

Advertisements